509 666 007     Paweł Baryluk   

BHP

Firma TOTCHEM powstała w 2010 roku. Misją firmy jest kompleksowa usługa stawiana poprzez prawodawstwo europejskie.

totchem-grafika6
Bezpieczeństwo i higiena pracy – zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania swojej pracy. Jest to również dziedzina wiedzy która zajmuje się kształtowaniem odpowiednich warunków do pracy. Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, a dotyczące bhp zawiera Dział X Kodeksu pracy ? oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.
Coraz częściej BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego według ISO 14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo ? coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o BHP nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. Dla potrzeb krajowych PKN wydał normę PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zakres usług:

– Szkolenia wstępne bhp ( ogólne i stanowiskowe).
– Szkolenia okresowe bhp:

– szkolenia okresowe bhp na stanowiskach robotniczych,
– szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i pracowników kierujących pracownikami,
– szkolenia okresowe bhp dla pracowników inż. ? technicznych,
– szkolenia okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych.

– Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.
– Udział w dochodzeniach powypadkowych.
– Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów Prawa Pracy.
– Kompleksowa obsługa firm.


Paweł Baryluk, tel. 509 666 007