509 666 007     Paweł Baryluk   

Certyfikacja

Firma TOTCHEM powstała w 2010 roku. Misją firmy jest kompleksowa usługa stawiana poprzez prawodawstwo europejskie.

totchem-grafika7
Firmy aby podnieść swoją jakość świadczonych usług bądź zagwarantować wysoką jakośc produkowanych towarów coraz częściej wprowadzają system Jakości. System Jakości jest to poświadczenie przez firmę certyfikującą (czyli taką która ma odpowiednią akredytację) że dana firma ma odpowiednie procedury, instrukcje, kadrę zarządzającą, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, reklamacjach i innych. Aby firma otrzymała taki certyfikat potwierdzenia jakości musi przejść odpowiedni audit, czyli we wcześniej zaplanowanym terminie do firmy przyjeżdża audytor (osoba która ma stosowne uprawnienia) i przeprowadza audit zgodności z odpowiednią normą. Jeśli firma spełnia wszystkie wymagania normy wtedy auditor opiniuje o przyznanie certyfikatu.

Przykładowe rodzaje norm najczęściej certyfikowanych:

PN-EN ISO 9001:2009 – system zarządzania jakością.
PN-EN ISO 14001:2005 ? system zarządzania środowiskowego.
OHSAS 18001:2004 – system zarządzania BHP.
ISO 22000:2005 – system HACCP.
ISO/TS 16949:2002 – system motoryzacyjny.
GMP+, FAMI-QS, BRC – systemy zintegrowane.


Paweł Baryluk, tel. 509 666 007