509 666 007     Paweł Baryluk   

CLP

Firma TOTCHEM powstała w 2010 roku. Misją firmy jest kompleksowa usługa stawiana poprzez prawodawstwo europejskie.

totchem-grafika3
CLP lub rozporządzenie CLP to nowe europejskie rozporządzenie w sprawie klasyfikacji (Classification), oznakowania (Labelling) i pakowania (Packaging) substancji i mieszanin chemicznych. Przepisy rozporządzenia wprowadzają w całej UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na globalnie zharmonizowanym systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS ONZ).
Rozporządzenie ściśle związane z rozporządzeniem REACH. Substancje i mieszaniny muszą być znakowane według CLP: Zmiana piktogramów, zmiana zwrotów ryzyka R i S, w dużym stopniu zmiana klasyfikacji substancji.
Tekst rozporządzenia oraz kolejne ATP (uaktualnienia) dostępny jest tutaj

Zakres usług:

– Odpowiednie zaklasyfikowanie produkowanych substancji.
– Odpowiednie oznaczenia na etykietach na opakowaniach jednostkowych.

UWAGA!
Substancje – muszą być już oznaczone i zklasyfikowane według CLP (1 grudnia 2012).
Mieszaniny ? producent musi zmienić oznakowanie i klasyfikację do 1 czerwca 2015, z obrotu muszą być wycofane do 1 czerwca 2017.


Paweł Baryluk, tel. 509 666 007