509 666 007     Paweł Baryluk   

Gospodarka odpadami

Firma TOTCHEM powstała w 2010 roku. Misją firmy jest kompleksowa usługa stawiana poprzez prawodawstwo europejskie.

totchem-grafika4

Zakres usług:

– Cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu. – Cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi. – Prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów. – Cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. – Prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE).


Paweł Baryluk, tel. 509 666 007