509 666 007     Paweł Baryluk   

HACCP

Firma TOTCHEM powstała w 2010 roku. Misją firmy jest kompleksowa usługa stawiana poprzez prawodawstwo europejskie.

totchem-grafika8
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ? System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Od 2004r każda część łańcucha żywności musi mieć wprowadzony HACCP. Pieczę nad tym trzymają SANEPID jeśli żywność produkowana jest dla ludzi lub Powiatowy Inspekcja weterynaryjna jeśli żywność produkowana jest dla zwierząt.
Aby wprowadzić system trzeba opracować odpowiednią dokumentację potocznie zwaną księgą HACCP ? jest to zbiór procedur, instrukcji, ocena ryzyka, rejestrów, harmonogramów oraz wszelkich innych które służą zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Wielokrotnie dostosowując zakład oprócz dokumentacji potrzebna jest też zmiana warunków w których odbywa się produkcja, np. zmiana ścian magazynu na łatwe do zmycia i utrzymania czystości, zastosowanie nowych pomieszczeń do produkcji bądź magazynowania, stosowanie oddzielnych lodówek, chłodni dla surowców i innych dla gotowych produktów.

Zakres usług:

– Przeprowadzenie analizy firmy (audyt wstępny).
– Rozpoznanie możliwych zagrożeń.
– Opracowanie dokumentacji HACCP.
– Szkolenie dla pracowników.
– Kompleksowe przygotowanie do certyfikacji.
– Dobór jednostki certyfikującej i pomoc podczas certyfikacji.
– Udział w kontrolach urzędowych.


Paweł Baryluk, tel. 509 666 007