509 666 007     Paweł Baryluk   

O firmie

Firma TOTCHEM powstała w 2010 roku. Misją firmy jest kompleksowa usługa stawiana poprzez prawodawstwo europejskie.

Jesteśmy prawdopodobnie najlepszą spośród mikroprzedsiębiorstw firmą świadczącą usługi z zakresu profesjonalnego doradztwa ekologicznego. Mali, ale z wielkim potencjałem. Dzięki bogatemu doświadczeniu dostarczamy klientom zintegrowane usługi najwyższej jakości.

Nasi eksperci są specjalistami o wysokich kwalifikacjach zawodowych z wielu dziedzin, wyróżnia nas kompleksowe podejście, zaangażowanie i wysoka efektywność. Oferujemy usługi doradcze, projektowe i audytorskie. W imieniu Klientów zarządzamy projektami, reprezentujemy ich interesy w trakcie audytów, wykorzystujemy możliwości przedsiębiorstw i pomagamy osiągać najlepsze wyniki.  Nasz profesjonalizm potwierdzają opinie zadowolonych Klientów oraz doświadczenie mierzone ilością wdrożeń.

Dlaczego my?

 • tworzymy dokumentację „skrojoną na miarę”,
 • opiekujemy się projektem na każdym etapie realizacji,
 • zmniejszamy do minimum ryzyko poniesiania kar finansowych za działania naruszające przepisy ochrony środowiska,
 • dobieramy system zarządzania niezależnie od branży, którą reprezentujesz,
 • mamy elastyczne podejście do Twoich oczekiwań i możliwości – działamy logicznie i ekologicznie,
 • pomagamy w wyborze jednostki certyfikującej oraz organizacji audytu.

Nie straszny nam jest kontakt z jednostkami urzędowej kontroli takimi jak:

 • Sanepid
 • PIP
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miasta
 • Inspektorat Weterynaryjny
 • WIOŚ
 • GIOŚ
 • Jednostki Certyfikujące

Kategorie usług:

– systemy jakości:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 50001
 • PN-N 18001, OHSAS 18001, ISO 45001
 • ISO 27001

– bezpieczeństwo pasz:

 • GMP+
 • QS
 • FAMI-QS

– systemy zarządzania środowiskiem/certyfikaty ekologiczne:

 • EMAS
 • BLUE ANGEL

– zrównoważony rozwój:

 • KZR INIG
 • REDcert
 • ISCC

– prawo chemiczne:

 • REACH, karty charakterystyki i scenariusze narażenia
 • klasyfikacja i oznakowanie substancji
 • rejestracja produktów biobójczych

– inne:

 • Usługi doradcze – reprezentujemy Klienta podczas kontaktów z jednostkami kontroli oraz organami administracji publicznej,
 • Usługi szkoleniowe ,
 • Weryfikacja dokumentacji systemowej,
 • Outsourcing – pośredniczymy pomiędzy przedsiębiorcami, a organami ochrony środowiska w trakcie opracowywania dokumentacji,
 • Audyty wewnętrzne, wizje lokalne,
 • Stała obsługa abonamentowa w zakresie ochrony środowiska.

Zapoznaj się z działem Referencje


Paweł Baryluk, tel. 509 666 007