Produkty biobójcze

Planujecie wprowadzenie na rynek produktu o charakterze biobójczym, zawierającym substancję czynną?

Konieczna jest rejestracja zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych oraz Ustawa o produktach biobójczych.

Rejestracji produktu biobójczego można dokonać na dwa sposoby:

  • rejestracji krajowej, prowadzącej do pozwolenia na sprzedaż produktu w Polsce,
  • rejestracji unijnej – prowadzącej do uzyskania pozwolenia na sprzedaż w całej Unii Europejskiej.

Specjaliści TOT CHEM:

  • przeanalizują Wasze przedsięwzięcia pod kątem możliwości i opłacalności rejestracji danego produktu biobójczego,
  • skompletują informacje konieczne do uzyskania pozwolenia (w tym wykonają niezbędne badania laboratoryjne),
  • przeprowadzą pełną procedurę rejestracji produktu biobójczego.