Bezpieczeństwo pasz

TOT CHEM pomaga przedsiębiorstwom w wyborze, wdrożeniu i uzyskaniu certyfikatu, który potwierdzi bezpieczeństwo oferowanych pasz i żywności.

 

Dzięki uzyskanym certyfikatom nasi klienci:

  • otrzymują dowód, potwierdzający stosowanie dobrych praktyk,
  • pozyskują nowych kontrahentów i/lub klientów,
  • zdobywają zaufanie klientów i zwiększają swoją konkurencyjność na rynku,
  • budują pozytywny wizerunek firmy,
  • zapewniają wysoką jakość produktów oraz ich zgodność z obowiązującym prawem wspólnotowym w zakresie bezpieczeństwa pasz i produkcji żywności.

Sprawdź szczegóły naszych usług w obszarze bezpieczeństwa pasz: