FAMI-QS

Certyfikat FAMI-QS otrzymują przedsiębiorstwa produkujące i/lub handlujące:

  • dodatkami do pasz,
  • mieszankami paszowymi,
  • premiksami,

które spełniają wymagania jakościowe i ilościowe (w tym występowania zanieczyszczeń) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

System FAMI-QS obejmuje każdy etap łańcucha paszowego, dlatego wdrażają go również mieszalnie pasz oraz firmy handlowe.

Standard FAMI-QS (Feed additives and Mixtures Ingredients–Quality System):

  • jest oparty na wymaganiach rozporządzenia nr 183/2005,
  • zawiera wymagania systemu HACCP,
  • szczegółowo określa wymagania dotyczące min. wycofania wyrobu czy oceny dostawców,
  • może stanowić alternatywę dla popularnego w Polsce systemu GMP+.