GMP+

Standard GMP+ Feed Certification Scheme stanowi zbiór przepisów stosowanych w procesie wytwarzania, pakowania, magazynowania i kontroli produktów w branży pasz i produkcji żywności.

 

Certyfikat GMP+ potwierdza utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości, często stanowiąc kluczowe kryterium przetargowe.

Najczęściej wdrażanymi standardami GMP+ są:

  • GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz
  • GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych
  • GMP B3 – Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz
  • GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.