QS

System certyfikacji QS (Qualität und Sicherheit) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności i pasz, zgodnie z myślą przewodnią: „od farmy do sklepu”.

 

Standard QS zapewnia identyfikację i kontrolę każdego etapu: od produkcji, przez proces przetworzenia, aż po działania marketingowe i sprzedaż.

Certyfikat QS polecamy szczególnie firmom, które produkują i wprowadzają do obrotu składniki pasz – materiały paszowe określone w rozporządzeniu (WE) w sprawie katalogu materiałów paszowych oraz dodatków do pasz.

 

Wśród firm certyfikowanych zgodnie ze standardem QS są m.in.:

  • ubojnie,
  • przetwórnie mięsa,
  • przedsiębiorstwa handlowe i transportowe.

 

System wdrażają również hodowcy zwierząt i producenci pasz.