Audyt energetyczny

Zgodnie z Ustawą z o efektywności energetycznej (Dz. U. 2020 r. poz. 264) z dnia 20 maja 2016 r., każdy duży przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić w firmie audyt energetyczny, pod groźbą kary pieniężnej w wysokości 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym – za niewykonanie obowiązku nałożonego w/w aktem prawnym. Przeprowadzenie audytu energetycznego Przedsiębiorstwa ma na celu przegląd zużycia energii w ramach obszarów (budynki, instalacje przemysłowe i transport) odpowiedzialnych za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie. Przegląd jest przeprowadzany w oparciu o aktualne, zmierzone i reprezentatywne dane o zużyciu i zapotrzebowaniu na moc.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego:

  • większa świadomość, poprzez identyfikację obszarów znaczącego wykorzystania energii,
  • możliwość obniżenia kosztów operacyjnych, poprzez określenie potencjalnych oszczędności energii,
  • większa wydajność – dostarczenie informacji o możliwych do zrealizowania usprawnieniach mających na celu poprawę efektywności energetycznej,
  • określenie możliwych inwestycji  służących ograniczeniu zapotrzebowania na energię.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego mogą być zwolnione podmioty, które:

  • posiadają wdrożony system zarządzania energią zgodny z Normą ISO 50001:2018 i w ramach niego przeprowadziły Audyt energetyczny Przedsiębiorstwa,
  • posiadają wdrożony system zarządzania środowiskiem (EMAS) i w ramach tego systemu przeprowadziły audyt energetyczny Przedsiębiorstwa.