Certyfikat Blue Angel

Certyfikat Blue Angel (z ang. „Niebieski anioł”) to certyfikat ekologiczny, skoncentrowany przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i wytwarzania produktu końcowego (ekologicznego) bezpiecznego dla człowieka i środowiska. 

Powstały w ten sposób wyrób jest bezpieczniejszy od podobnych wyrobów tego samego rodzaju.

Kryteria certyfikatu opracowywane są osobno dla różnych kategorii produktów. Podczas produkcji szczególna uwaga skupiona jest na cyklu życia produktu (zużycie surowca, oszczędność energii, trwałość użytkowania, możliwości przetwarzania czy utylizacji).

Certyfikat Blue Angel skierowany jest do firm, którym zależy na:

  • możliwości recyklingu, eliminacji lub redukcji odpadów produkcyjnych,
  • zredukowaniu hałasu,
  • produkcji ekologicznych i trwałych wyrobów,
  • zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń,
  • oszczędnym gospodarowaniu surowcami.

Oznakowanie ekologiczne „Blauer Engel” powstało w Niemczech,

gdzie jest z powodzeniem stosowane od 1978 roku, na szczeblu federalnym, dla produktów z kategorii:

  • dom i mieszkanie (meble, ubrania, zabawki, detergenty itp.),
  • papier i druk,
  • urządzenia elektryczne,
  • artykuły budowlane i ogrzewanie,
  • biznes i miasta (w tym w zakresie mobilności i recyklingu opakowań).

 

Więcej informacji na stronie https://www.blauer-engel.de/en