Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Planujecie inwestycję, dla której wymagana jest (może być) decyzja środowiskowa?

Specjaliści TOT CHEM przeprowadzą analizę Waszego przedsięwzięcia pod kątem obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia).

Jeśli decyzja środowiskowa jest wymagana, zapewniamy:

  • wsparcie w uzyskaniu potwierdzenia właściwego organu,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji: wnioski, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami,
  • prowadzenie monitoringu procedury administracyjnej (prowadzimy Waszą sprawę do momentu uzyskania ostatecznej decyzji).

Sporządzamy wnioski o wydanie:

  • pozwolenia zintegrowanego,
  • pozwolenia wodnoprawnego, w tym operatów na pobór wód, odprowadzanie wód pochłodniczych, odprowadzanie ścieków przemysłowych, odprowadzanie ścieków opadowych, wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.