System EMAS

System ekozarządzania i audytu EMAS jest dobrowolnym narzędziem, dostępnym dla każdej organizacji, w dowolnym sektorze gospodarki na terenie Unii Europejskiej lub poza nią.

Do systemu EMAS przystępują firmy i instytucje, które chcą:

  • przyjąć na siebie odpowiedzialność środowiskową i ekonomiczną, 
  • poprawić efekty swojej działalności środowiskowej, 
  • poinformować o swoich wynikach środowiskowych społeczeństwo i zainteresowane strony.

Dzięki wpisowi do Rejestru EMAS Wasza firma zyska:

  • wzrost efektywności środowiskowej i poprawę wyników finansowych,
  • optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie,
  • zwiększenie wiarygodności, konkurencyjności, poprawę reputacji przedsiębiorstwa,
  • możliwość korzystania z logo EMAS jako narzędzia marketingowego,
  • oszczędne gospodarowanie zasobami,
  • ograniczenie ryzyka kar za naruszenie obowiązków środowiskowych.

Szczegółowe wymagania systemu oraz broszury informacyjne w języku polskim znajdziecie w odnośnikach na stronie Ministerstwa Klimatu oraz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie publikowana jest m.in. lista rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu.