Ochrona powietrza

Ochrona powietrza to istotny element działalności przedsiębiorstw, które emitują szkodliwe gazy lub pyły.

Skorzystacie ze wsparcia TOT CHEM m.in. w zakresie opracowania:

  • sprawozdania o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza (składanego do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska),
  • zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia na emisję,
  • wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
  • zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska (wraz z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska) oraz raportu KOBIZE.