ISO 9001

ISO 9001 to międzynarodowy standard zarządzania jakością stanowiący podstawę do wdrożenia innych norm.

Certyfikat ISO 9001 pozwala na: 

  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej,
  • poprawę jakości usług i zwiększenie wyników finansowych organizacji,
  • wzrost motywacji pracowników i lepszą organizację pracy,
  • efektywne zarządzanie zasobami materialnymi,
  • zwiększenie zaufania ze strony klientów, dostawców.

 

Certyfikat, potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001, jest często niezbędny do udziału w procedurach przetargowych.

 

System zarządzania jakością może być wdrażany przez wszystkie rodzaje organizacji, bez względu na wielkość i zakres działalności.