Zrównoważony rozwój

TOT CHEM pomaga swoim klientom w skutecznym uzyskaniu certyfikatów w zakresie tzw. zrównoważonego rozwoju.

 

Certyfikowane organizacje:

  • spełniają wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodne z dyrektywą RED,
  • działają w zgodzie z wymaganiami polskich i unijnych przepisów prawnych,
  • sprzedają biomasę jako towar zrównoważony np. w przemyśle spożywczym,
  • mają większe możliwości rozwoju na rynku międzynarodowym,
  • doskonalą system zarządzania przedsiębiorstwem,
  • zyskują poprawę wizerunku firmy,
  • zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, racjonalne gospodarowanie gruntami i ochronę biosfery.

Sprawdź szczegóły naszych usług w obszarze zrównoważonego rozwoju: