ISCC

Certyfikat ISCC pozwala wprowadzić na teren państw członkowskich Unii Europejskiej każdy rodzaj biomasy dostępny na rynku UE oraz poza jej granicami (spełniający wymagania dyrektywy RED).

Celem systemu ISCC jest szeroko pojęta ochrona biosfery:

  • zrównoważony rozwój społeczny,
  • racjonalne gospodarowanie gruntami,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikacja ISCC jest przeznaczona dla:

  • przedsiębiorców wytwarzających biomasę lub biopaliwa,
  • firm zajmujących się skupem lub magazynowaniem surowców,
  • użytkowników terenów zielonych,
  • dystrybutorów biomasy i biopaliw,
  • producentów energii elektrycznej.

 

ISCC jest globalnie stosowanym systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju i obejmuje wszystkie zrównoważone surowce, w tym biomasę rolną i leśną, materiały o obiegu zamkniętym, biopaliwa oraz odnawialne źródła energii