ISO 50001

ISO 50001  to System Zarządzania Energią, który ma na celu określenie efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa, poprzez sformułowanie wskaźnika wykorzystania energii i odniesienia go do tzw. bazowego wykorzystania energii. Wdrożenie Standardu ISO 50001 przyczyni się nie tylko do poprawy efektywności zarządzania energią, ale również do ochrony środowiska: zmniejszenie zużycia energii spowoduje zmniejszenie ogólnego bilansu emisji gazów cieplarnianych.

Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z Normą ISO 50001 przyniesie Przedsiębiorstwu wiele korzyści, a wśród nich:

  • zwolnienie z obowiązku przeprowadzaniu audytów energetycznych (w przypadku dużych przedsiębiorców),
  • zmniejszenie kosztów produkcji, poprzez zmniejszenie wykorzystania energii,
  • zwiększenie wydajności Przedsiębiorstwa poprzez efektywne korzystanie z zasobów energetycznych,
  • identyfikacja miejsc znaczącego zużycia energii, co pozwoli na zaplanowanie inwestycji służących ograniczeniu zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie oszczędności finansowych,
  • szybka identyfikacja ewentualnych awarii instalacji poprzez bieżącą analizę wykorzystania energii,
  • redukcja skali zanieczyszczani środowiska, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.