Gospodarka odpadami

TOTCHEM od lat wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w realizacji obowiązków związanych z odpowiedzialną gospodarką odpadami.

Skorzystacie z wiedzy i doświadczenia specjalistów TOTCHEM m.in. w zakresie:

  • prowadzenia kart ewidencji odpadów / kart przekazania odpadów,
  • wystawiania dokumentów potwierdzających recykling DPR/DPO,
  • sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
  • przygotowania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami,
  • przygotowania wpisów do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Sporządzamy wnioski o wydanie:

  • pozwolenia zintegrowanego,
  • pozwolenia wodnoprawnego, w tym operatów na pobór wód, odprowadzanie wód pochłodniczych, odprowadzanie ścieków przemysłowych, odprowadzanie ścieków opadowych, wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.