ISCC PLUS

ISCC Plus dedykowany jest dla branży innej niż biopaliwowa. Certyfikacją w ramach ISCC Plus obejmuje się rynek bioplastików oraz surowców pochodzących z recyklingu. Standard ISSC Plus daje możliwość używania certyfikatu przez producentów, którzy w swoich procesach produkcji stosują zarówno surowce certyfikowane, jak i surowce pierwotne (pochodzące ze źródeł kopalnych).

Wdrożenie systemu ISCC Plus pomoże firmom spełnić założenia polityki Unii Europejskiej w zakresie bio-gospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Wdrożenie i certyfikowanie systemu ISCC Plus, daje Przedsiębiorcom wiele korzyści, m.in.:

  • zapewnienie spełnienia wymogów prawa wynikających z Unijnej Dyrektywy RED,
  • uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej  w ramach dostaw biomasy,
  • spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonej biomasy,
  • uczestnicy systemu ISCC Plus mogą znakować swoje produkty znakiem ISCC  – wskazując tym samym na stosowanie mieszanych materiałów w produkcji bio-tworzyw czy materiałów pochodzących z recyklingu.

Oraz zapewnia:

  • Zgodność z prawem i umowami międzynarodowymi
  • Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
  • Dobre praktyki zarządzania