KZR INiG

Certyfikat KZR INiG potwierdza spełnienie wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED.

 

KZR INiG jest polskim systemem certyfikacji biopaliwowej stworzonym przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Certyfikacja standardu KZR INiG skierowana jest do przedsiębiorstw – właścicieli:

  • biomasy, odpadów i pozostałości,
  • surowców do produkcji biopaliw,
  • biopaliw i biopłynów.

 

Uczestnikami systemu mogą być producenci rolni, przetwórcy biomasy, dostawcy paliw silnikowych oraz wszystkie inne podmioty, występujące w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów.