ISO 45001 (OHSAS 18001)

Certyfikat ISO 45001 (wcześniej OHSAS 18001) jest dowodem zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Międzynarodowa norma ISO 45001 określa metody skutecznego zapobiegania przyczynom powstawania chorób zawodowych oraz czynnikom, które mogą powodować utratę zdrowia lub życia pracowników.

Certyfikacja ISO 45001 umożliwia doskonalenie systemu BHP w organizacji. Wpływa to m.in. na:

  • poprawę bezpieczeństwa pracy w organizacji,
  • zwiększenie świadomości pracowników,
  • kontrolę potencjalnych zagrożeń i możliwości ich zapobiegania,
  • poprawę warunków pracy i wzrost wydajności pracowników.