ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 to dowód proekologicznego działania organizacji.

 

Norma ISO 14001, system zarządzania środowiskowego, skierowana jest do wszystkich instytucji niezależnie od sektora czy branży. Wdrożenie systemu ISO 14001 umożliwia kontrolę nad wpływem, jaki przedsiębiorstwo wywiera na środowisko naturalne oraz redukcję emisji, ścieków i odpadów.

Certyfikacja ISO 14001 pozwoli Waszej firmie na:

  • lepsze zarządzania energią i zasobami materialnymi,
  • optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie,
  • poprawę wizerunku wśród partnerów biznesowych i klientów,
  • wzrost konkurencyjności firmy.