509 666 007     Paweł Baryluk   

Ochrona środowiska

Firma TOTCHEM powstała w 2010 roku. Misją firmy jest kompleksowa usługa stawiana poprzez prawodawstwo europejskie.

totchem-grafika5
Pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje takich instalacji określone są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.02.122.1055).

Zakres usług:

– Pozwolenie zintegrowane, pozwolenia sektorowe, pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, Operat wodnoprawny na zrzut ścieków oraz pobór wód.
– Raporty oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, Karty informacyjne przedsięwzięcia w podstawowym i rozszerzonym zakresie.


Paweł Baryluk, tel. 509 666 007